AdviesOndersteuningInterim
Als ondernemer bent u voornamelijk bezig om uw bedrijf draaiende te houden en probeert u dagelijks de doelstellingen te behalen. Kortom, u focust zich op uw kernactiviteiten en u heeft weinig tijd en kennis om u bezig te houden met personele problemen, vraagstukken op het gebied van personeelszaken, opstellen van bedrijfsreglementen of veranderende wet- en regelgeving etc., laat staan om deze vakkundig en praktisch op te lossen. Puur P&O richt zich op bedrijven die behoefte hebben aan helder en deskundig advies, praktische ondersteuning op P&O-gebied of tijdelijke inzet van een professionele Personeelsadviseur. Hierdoor kunt u zich blijven focussen op uw kernactiviteiten en wij ontzorgen u op het gebied waar wij goed in zijn en richten ons met passie op uw personeelszaken.


Advies

Puur P&O kan u adviseren binnen het complete werkveld van personeelszaken en organisatievraagstukken. Denk daarbij aan advies bij werving & selectie; hoe komt u aan de juiste mensen. Bij personele problemen; hoe gaat u om met functioneringszaken, arbeidsconflicten, dossiervorming, reorganisaties en ontslagzaken. Of advies bij langdurige verzuimcases en de daarbij behorende rechten en plichten inzake Wet Verbetering Poortwachter en mogelijke 2e spoor trajecten (externe reïntegratie). Maar ook advies op organisatieniveau zoals het opzetten van een organisatiestructuur, arbeidsomstandigheden, beoordelings- en functioneringssystematiek, functiewaardering, loongebouw, arbeidsvoorwaarden, een compleet personeelsbeleid etc. behoren tot de mogelijkheden. Tevens kan door middel van een quickscan de organisatie worden doorgelicht op het aanwezige P&O-beleid en worden de eventuele gebreken hierin uitgelicht en voorzien van een helder en praktisch advies.


Ondersteuning

Puur P&O kan u tijdelijk ondersteunen in de dagelijkse praktijk rondom personeelszaken betreffende instroom, doorstroom en uitstroom en de daaruit voortkomende kansen, problemen en vraagstukken. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld ondersteuning bij werving & selectie, opstellen van arbeidsovereenkomsten, personeelsadministratie, contractbeheer en dossiervorming, ondersteuning bij langdurige ziekteverzuimcases en WIA-aanvragen, opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en ondersteuning bij arbeidsconflicten, reorganisaties en ontslagzaken.

Maar Puur P&O kan u ook structureel ondersteunen (op locatie of op afstand) in de functie van vraagbaak voor zowel werknemers als leidinggevenden en kan tevens de gehele personeelsadministratie op zich nemen. Hierdoor wordt u ontzien in de dagelijkse praktijk rondom personeelszaken en kunt u zich blijven focussen op uw kernactiviteiten.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het opstellen, implementeren en begeleiden van een praktisch en kwalitatief personeelsbeleid, bestaande uit o.a. bedrijfsreglementen, personeelsgids, verzuimbeleid, (flexibele) arbeidsvoorwaarden, contractbeheer, leasebeleid, introductieprogramma, functieprofielen, functionerings- en beoordelingssysteem, opleidingsbeleid etc.

Aanbesteding van een arbodienst, een personeelsinformatiesysteem of het opzetten van een personeelsadministratie behoort ook tot de mogelijkheden.

Kortom, Puur P&O biedt ondersteuning binnen het gehele P&O-werkveld. Door de jarenlange ervaring en brede kennis kunnen wij u het werk rondom personeelszaken uit handen nemen en hebben we voor elk probleem of vraagstuk een oplossing.


Interim

Puur P&O kan u van dienst zijn om binnen uw organisatie als interim Personeelsadviseur de P&O-zaken te behartigen. Dit kan dan gaan over een tijdelijke inzet op de afdeling P&O als gevolg van bijvoorbeeld het voortijdige vertrek van de huidige Personeelsadviseur, ter vervanging van zwangerschap, de behoefte aan extra mankracht tijdens een drukke periode of naar aanleiding van een specifiek project op P&O-gebied.