DisclaimerPrivacyCopyright

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Puur P&O met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Puur P&O aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie.

Verwijzingen naar sites die niet door Puur P&O worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Puur P&O uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Puur P&O niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.


Privacy

Puur P&O respecteert de privacy van de bezoeker van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft via webformulieren altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Het bezoek aan de website van www.puur-peno.nl vindt geheel anoniem plaats. Wel zijn we geïnteresseerd in gegevens die ons inzicht geven in bezoekersgedrag omdat wij onze website hierop kunnen aanpassen. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld; op welk tijdstip u de site bezoekt, vanaf welke site u op onze site binnenkomt, hoe lang u op de site blijft en welke pagina’s het meest bezocht worden. Deze gegevens worden volledig anoniem verzameld.


Copyright

Het is niet toegestaan om beeldmateriaal en informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.