Wettelijk minimumloon per 1 juli 2011 omhoog

15-06-2011 | Per 1 juli 2011 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon met 0,76 procent.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband per 1 juli  2011:


€ 1.435,20 per maand

€ 331,20 per week

€ 66,24 per dag