Tweederde van werknemers vindt werk en privé in balans

06-10-2011 | Het overgrote deel van de werknemers, 64 procent, geeft aan dat zij in staat zijn een gezonde balans te vinden tussen het werk en hun privéleven. Dit blijkt uit het What’s Working onderzoek van Mercer onder ruim 1800 werknemers. De werk/privébalans is in de meeste bedrijven dan ook verzekerd.

Flexibel werken is een belangrijk onderdeel van een goede balans tussen werk en privé. Iets meer dan de helft, 54 procent, van de bedrijven biedt hun medewerkers deze mogelijkheid. Het merendeel van de werknemers (62 procent) vindt de hoeveelheid werk die zij moeten verrichten redelijk, dit is wel een aanzienlijke daling ten opzichte van 2006 waarin dit nog 83 procent was.

Leeftijdscategorie

Maar liefst 64 procent van de onderzochte medewerkers geeft aan een goede balans tussen werk en privé erg belangrijk te vinden. Vrouwen (68 procent) waarderen deze balans nog meer dan mannen (61 procent). De mate van tevredenheid met de werk/privébalans verschilt per leeftijdscategorie. Zo is de leeftijdsgroep tussen de 26 en 34 het beste in staat werk en privé te combineren, 70 procent geeft aan dat dit geen problemen oplevert.

Diversiteit

De groep 25-34 jarigen is minder tevreden, 60 procent geeft aan een goede balans te kunnen vinden tussen werk en privé. De groep die het meeste van de leeftijdscategorieën hecht aan een goede balans is de groep tussen de 35 en 44, maar liefst 70 procent geeft aan dit erg belangrijk te vinden.

Korteweg: “Stress is nog steeds een van de belangrijkste factoren die zorgen voor uitval van medewerkers. De juiste werk/privébalans kan dit verhelpen en zorgt ook voor meer tevreden medewerkers. Fijne bijkomstigheid is dat tevreden medewerkers beter presteren. In het kader van diversiteit is het belangrijk in kaart te brengen voor bijvoorbeeld verschillende leeftijdscategorieën of tussen mannen en vrouwen wat de behoeftes zijn. Door hier op in te spelen houd je de werknemerspopulatie optimaal aan het werk."

 

Bron: HRpraktijk