Pensioenakkoord is rond

16-06-2011 | Premier Mark Rutte heeft vrijdag bekendgemaakt dat het kabinet, werkgevers en de vakbeweging het eens zijn over het pensioenakkoord.

'Hiermee zetten wij onze handtekeningen onder een akkoord voor de toekomst', stelde hij. Het is volgens de premier 'een mooi pensioenakkoord, waardoor het pensioenstelsel solide en betaalbaar blijft voor de toekomst'.

AOW-leeftijd
De belangrijkste afspraken zijn dat de AOW-leeftijd in 2020 van 65 naar 66 jaar stijgt. Vervolgens wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de stijgende levensverwachting en gaat daardoor naar verwachting in 2025 naar 67 jaar. De AOW-uitkering gaat vanaf 2013 extra stijgen met 0,6 procent per jaar, naast de inflatie. Mensen kunnen er straks ook nog voor kiezen om eerder te stoppen met werken, maar die krijgen wel te maken met een korting van 6,5 procent op hun AOW-uitkering.

Eerder stoppen
Eerder stoppen met werken is van belang voor mensen die op jonge leeftijd begonnen zijn en vaak zwaardere beroepen met een laag inkomen hebben. Voor lagere inkomens komt er vanaf 2020 een extra ouderenkorting van 300 euro.

4 miljard
De hervormingen moeten de oudedagsvoorziening beter bestand maken tegen de vergrijzing en schommelingen op de financiële markten. Ook moeten ze ongeveer 4 miljard euro aan besparingen opleveren voor de overheid.

Financiële crisis
Door de financiële crisis in 2008 zijn veel pensioenfondsen in problemen gekomen en kunnen ze de uitkeringen van de aanvullende pensioenen vaak niet meer corrigeren voor de inflatie. Ook kwamen mogelijke kortingen op uitkeringen van gepensioneerden aan het licht. Met het nieuwe pensioenstelsel hopen sociale partners en het kabinet meer duidelijkheid te bieden over de pensioenen.

Fel tegen
De grootste FNV-bond, Bondgenoten, is fel tegen het pensioenakkoord. Er zouden te veel risico's bij werknemers en gepensioneerden worden gelegd. Volgens de onderhandelaars van het akkoord worden risico's juist gespreid door de mee- en tegenvallers over een aantal jaren uit te smeren. Ook kunnen werkgevers en vakbonden straks per pensioenfonds zelf bepalen wat de beste balans is tussen risico's van beleggen en het bieden van zekerheid over de hoogte van het pensioen. De pensioenpremie die werkgevers en werknemers betalen, zou in principe niet verder mogen stijgen.

Bron: (c) ANP 2011 alle rechten voorbehouden