De 10 opmerkelijkste ontslagzaken van 2011

14-06-2011 | Taalproblemen zijn vaak een onderschatte factor bij het ontstaan van zware ongevallen op de werkvloer. Vanuit een onderzoek in P&O actueel is te lezen dat Tussen de 5 en 10 procent van de arbeidsongevallen te wijten is aan taalproblemen. De drie grootste problemen zijn; te ingewikkelde veiligheidsinstructies, laaggeletterdheid en een meertalige werkvloer.

Moeilijke taal
Als eerste de ingewikkelde werkinstructies; We kennen een verdeling in taalvaardigheid. Wat je daarbij ziet is dat diegene die de veiligheidsinstructies schrijft, vaak op hoger niveau werkzaam is, terwijl de mensen die de veiligheidsinstructies moeten lezen vaak op een lager niveau werkzaam zijn. Als een magazijnmedewerker een instructie moet lezen op academisch niveau, dan kan dat misgaan. Er wordt te weinig voor de doelgroep geschreven. Schrijvers van dit soort instructies zouden geschoold moeten worden in het makkelijker schrijven van documenten. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 50 procent van de veiligheidsinstructies in Nederlandse ‘hoog-risicobedrijven’ onvoldoende leesbaar is.

Laaggeletterdheid
Echt analfabetisme komt nauwelijks voor op de werkvloer. Je hebt het in dit geval over ongeveer 2 procent van de bevolking. Dit zijn mensen die vaak te zwak begaafd zijn om te werken.
We hebben in Nederland wel ongeveer 10% laaggeletterden. Daarnaast blijkt uit een ander onderzoek dat 25% van de mensen onvoldoende niveau heeft om bezig te zijn met informatietechnologie. Dat is dan ook een groot maatschappelijk probleem. Omdat we steeds focussen op die 10 % laaggeletterden zien we niet dat ongeveer een kwart van die mensen niet kan meekomen op een gebied dat ontzettend belangrijk is voor de toekomst. Wanneer we daar niets aan doen, dan laten we in dat geval een kwart van de bevolkingsgroep in de kou staan.

Meertalige werkvloer

Er lopen steeds vaker allerlei culturen door elkaar in een bedrijf. We weten alleen niet hoe we met deze diversiteit om moeten gaan als het gaat om deze verschillende talen. Als we elkaar niet begrijpen dan wordt een klant op een ongeluk alleen maar groter. Taalproblemen kunnen zelfs fatale gevolgen hebben. Zo laadde een Italiaanse mijnwerker in 1956 tegen de instructies een wagentje in een mijnlift in het Waalse Marcinelle. Het wagentje raakte klem en veroorzaakte uiteindelijk een mijnramp waarbij 262 doden vielen. Onder deze mijnwerkers werd een mix van Frans, Vlaams en Italiaans gesproken. Hierdoor leidde dit ongeluk waarschijnlijk tot deze ramp.

Wat te doen?
Bedrijven kunnen verschillende acties ondernemen, Je kunt de medewerkers aan een snelle taalcheck onderwerpen bij binnenkomst. Daarnaast is het erg belangrijk dat de opdrachtgever de arbochecklist/RI&E samen met de medewerker doorneemt. Controleer ook altijd of alles ook daadwerkelijk wel begrepen is.

Bron; P&O Actueel