Wie zijn wijWerkwijzeVisie

Wie zijn wij

Puur P&O is opgericht door Paul van Eijndhoven bij wie het idee van een P&O-adviesbureau jaren geleden is ontstaan door zijn wens om ooit eigen ondernemer te worden binnen het P&O-vakgebied. Na eerst geruime tijd ervaring op te hebben gedaan in diverse functies als Personeelsfunctionaris, P&O-adviseur en HR-manager is Puur P&O opgestart. Door de ervaring binnen zowel kleine organisaties als grote multinationals en binnen verschillende branches zoals o.a. ict, beveiliging, industrie, sport en welzijn, horeca en zakelijke dienstverlening, kan Puur P&O u voorzien van deskundig advies en praktische ondersteuning op het gebied van personeelszaken en organisatievraagstukken.

Vanuit onze kijk op de markt zijn er veel bedrijven zonder P&O-afdeling (met name binnen het MKB) en zijn wij er van overtuigd dat daardoor vaak geen kwalitatieve invulling wordt gegeven aan het personeel, personeelsbeleid en de betreffende vraagstukken rondom personeelszaken. Dit komt vaak voort uit het feit dat het bij de ondernemer ontbreekt aan specifieke kennis op P&O-gebied en de ondernemer er ook geen tijd voor heeft door de constante focus op de eigen kernactiviteiten. Aangezien de medewerkers de belangrijkste elementen zijn binnen een organisatie is een helder en praktisch personeelsbeleid voor iedere organisatie van belang. Dit hoeft niet gepaard te gaan met een overdaad aan regels en procedures, maar door middel van een helder en praktisch personeelsbeleid waardoor iedereen weet waar men aan toe is, weet wat de richtlijnen en doelstellingen zijn en men hierdoor gezamenlijk naar een resultaat kan werken.

Puur P&O is dan ook voornamelijk gericht op het midden- en kleinbedrijf (MKB) waarbij de ondernemer behoefte heeft aan een helder en deskundig advies of praktische ondersteuning op het gebied van Personeel & Organisatie of behoefte heeft aan een tijdelijke (interim) inzet van een professionele Personeelsadviseur. Hierdoor kunt u zich blijven focussen op uw kernactiviteiten en wij ontzorgen u op het gebied waar wij goed in zijn en richten ons met passie op uw personeelszaken.


Werkwijze

Puur P&O is er op gericht om bedrijven op professionele, praktische en resultaatgerichte wijze te adviseren en te ondersteunen op het gebied van personeelszaken of organisatie-vraagstukken waarbij onze werkwijze zich kenmerkt door de volgende aspecten:

 • Professioneel:
  Door ruime kennis en ervaring in het P&O-vak binnen verschillende branches kan Puur P&O op deskundige wijze oplossingen bieden voor adviesvraagstukken en ondersteuning op het gebied van Personeel & Organisatie, gebruikmakend van een zakelijke insteek maar met een persoonlijke benadering.

 • Praktisch:
  Puur P&O is gericht op advies en ondersteuning dat praktisch en uitvoerbaar moet zijn zonder teveel theoretische beleidszaken en waar de organisatie direct mee vooruit kan om hun doelstelling te behalen.

 • Resultaatgericht:
  Puur P&O focust zich op de probleemstelling van de organisatie en spant zich pro-actief en met passie in om concrete resultaten en doelstellingen te behalen.

 • Passie:
  Toewijding voor het vak, een persoonlijke benadering en passie voor personeelszaken geven de dienstverlening van Puur P&O extra toegevoegde waarde.


Puur P&O heeft tevens diverse samenwerkingsverbanden met o.a. adviesbureaus, werving & selectie bureaus en arbodiensten om te allen tijde aan een kwalitatieve en doorlopende dienstverlening te kunnen voldoen.


Visie

De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal binnen de organisatie, wees daar zuinig op, zorg daar goed voor en ben er trots op. Tevreden, gemotiveerde en gewaardeerde medewerkers maken immers het verschil waardoor een helder en praktisch personeelsbeleid bijdraagt aan een hoger rendement en het verwezenlijken van de organisatiedoelstellingen. Houd je als werkgever bij je eigen specialisme en focus je op je kernactiviteiten en laat personeelszaken over aan een P&O-professional; Puur P&O.