L&R-shoesFit InnPink Lemon

L&R-shoes

Deze fabrikant in damesschoenen en -mode had behoefte aan en up-to-date functiehuis, functieprofielen en een daaraan gekoppeld functionerings- en beoordelingssysteem. Puur P&O heeft met deze opdracht alle functies herschreven, ingeschaald en op basis van competenties een nieuw functionerings- en beoordelingssysteem opgezet.


Fit Inn

Voor deze fitness-organisatie heeft Puur P&O ondersteuning en begeleiding geboden in een langdurige verzuimcase. De taken en verantwoordelijkheden bestonden als casemanager uit het compleet maken van het verzuimdossier, begeleiding rondom Wet Verbetering Poortwachter en WIA-aanvraag en externe reïntegratie volgens een 2e spoor traject.


Pink Lemon

Voor deze horeca onderneming heeft Puur P&O de arbeidsvoorwaarden herzien, een bedrijfsreglement opgesteld, het contractbeheer en de personeelsadministratie op zich genomen waardoor de ondernemer zich volledig kan focussen op haar kernactiviteiten en de ondersteuning betreffende personeelszaken wordt geborgd door Puur P&O.